Hooikoorts en Medical Taping

Wij passen Medical Taping toe bij hooikoortsklachten. Echter, er is op dit moment nog geen wetenschappelijk bewijs dat deze tapetechniek ook echt helpt (zie www.fysiotape.nl/hooikoorts-medical-taping). Het is dus uitproberen.... 

Het toepassen van Medical Taping bij hooikoorts valt niet binnen het beroepsprofiel van de fysiotherapeut en de kosten hiervoor worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor het aanbrengen van de tape zijn dus voor uw eigen rekening.