Praktijkvoorwaarden fysiotherapie

Afspraken
Afspraken kunnen gemaakt worden via het afsprakenformulier op deze website, via het online-aanmeldingsformulier op deze website in het patiëntenportaal, per WhatsApp (06-22193110), per e-mail, telefonisch (0180-580222) of direct na een behandeling. U kunt ook in de praktijk langskomen om een afspraak te maken.

Als u ons belt voor een afspraak krijgt u onze receptioniste aan de telefoon. Bij afwezigheid van de receptioniste krijgt u onze voicemail, omdat wij bezig zijn met behandelen van patiënten en de behandeling zo min mogelijk willen verstoren. Als u een bericht achterlaat wordt u zo snel mogelijk teruggebeld, in ieder geval dezelfde werkdag.

Als u een verwijzing van huisarts of specialist heeft kunt u deze ook in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren die in de hal bij de hoofdingang hangt maar ook binnen in onze praktijk rechts naast de balie. Ook dan wordt u dezelfde werkdag door ons gebeld voor het maken van een afspraak.

Kwaliteit
In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle fysiotherapeuten van onze praktijk staan ingeschreven in het BIG register. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Directe toegankelijkheid
Sinds januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben voor een behandeling bij de fysiotherapeut. In een aantal gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijsbrief van huisarts of specialist. U kunt dat nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u zonder verwijzing een afspraak maakt, wordt eerst een screening uitgevoerd. Aan de hand van deze screening wordt bepaald of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Bij twijfel wordt u verwezen naar uw huisarts. Uw huisarts wordt in principe altijd op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt dat niet te doen.

Afspraken annuleren
Wanneer u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, moet u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan ook via het achterlaten van een voicemailbericht, een WhatsApp of per e-mail. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dat betekent dat u daarvoor zelf een nota ontvangt. Deze nota kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren. 

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Klik hier voor onze tarieven fysiotherapie en klik hier voor de betalingsvoorwaarden fysiotherapie.

Behandeling
Een reguliere behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Bij complexe en/of meervoudige hulpvragen kan er sprake zijn van een lange zitting, die ongeveer 45 minuten duurt. De eerste behandeling wordt meestal geheel besteed aan het onderzoek naar de klachten en het bespreken van het behandelplan.

Verzekeringsrecht
De zorgverzekeraar verplicht de fysiotherapeut om uw verzekeringsrecht te controleren. Daarom zal u bij de eerste afspraak worden gevraagd naar uw verzekeringsbewijs en uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart, vergewissing of vreemdelingendocument).

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wet staan de rechten en plichten van de patiënt. Klik hier om deze wet in te zien.

Persoonsgegevens en privacyreglement
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing. Klik hier voor ons privacyreglement.

Bejegening
Wij werken volgens een aantal richtlijnen omgang fysiotherapeut/patiënt. Klik hier voor onze richtlijnen over bejegening.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd met de praktijkhouder bespreken. Klik hier voor onze klachtenregeling.

Contracten Zorgverzekeraars
Wij hebben met alle Nederlandse Zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Downloaden
Klik hier om dit document in .pdf-formaat te downloaden.