Bent u goed verzekerd in 2021?

Als u in Nederland woont of werkt, bent u wettelijk verplicht een basisverzekering bij een Zorgverzekeraar af te sluiten. Deze basisverzekering dekt de standaardkosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.

Beperkte vergoeding uit de basisverzekering
Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie maar beperkt vergoed. Bij bepaalde chronische aandoeningen zoals Parkinson of na een nieuwe knie- of heupoperatie waarvoor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen moeten dus door patiënten met een chronische aandoening zelf worden betaald of u moet daar een goede aanvullende verzekering voor hebben afgesloten die tenminste 20 behandelingen dekt. Er worden 37 behandelingen voor Claudicatio uit de basisverzekering vergoed, mits de behandelaar aangesloten is bij Chronisch ZorgNet. Bij ons is Paul Verkaik aangesloten bij dit netwerk. Patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen met oefentherapie uit de basisverzekering vergoed.

Een aanvullende verzekering voor vergoeding Fysiotherapie
Het is ook goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening die helemaal niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt.

Keuze zorgverzekeraar
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u vanaf 1 december en uiterlijk voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Wij hebben met alle zorgverzekeraars voor 2021 weer een contract afgesloten.

Verplicht eigen risico 2021 niet van toepassing op fysiotherapie uit de aanvullende verzekering
Bij de basisverzekering is in 2021 sprake van een verplicht eigen risico van €385,-. Dat betekent dat, als u zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisico bedrag zelf moet betalen. Het eigen risico geldt niet voor fysiotherapeutische behandelingen die vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen komt u in aanmerking voor een chronische indicatie fysiotherapie bijvoorbeeld na een operatie of bij Parkinson of MS. In dat geval worden de kosten voor fysiotherapie wel verrekend met uw eigen risico.