Inloopspreekuur Algemene Fysiotherapie

Inloopspreekuur Algemene Fysiotherapie
Op maandagmorgen organiseren wij een gratis inloopspreekuur voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. 

Hoe werkt het Inloopspreekuur Algemene Fysiotherapie
Iedere maandagochtend van 8.00 tot 9.00 uur vindt het Inloopspreekuur Algemene Fysiotherapie plaats. U kunt zonder afspraak binnenlopen voor een eerste screening van uw klachten. Nadat u plaats heeft genomen in de wachtkamer wordt u - op volgorde van binnenkomst - door 1 van onze fysiotherapeuten binnengeroepen. Tijdens het consult zal er een kort vraaggesprek zijn over uw klachten, waarna er lichamelijk onderzoek zal worden verricht. Aan de hand van het gesprek en het onderzoek zal er een diagnose worden gesteld. In overleg met u wordt het verdere (behandel-)traject bepaald. Er wordt tijdens het Inloopspreekuur Algemene Fysiotherapie dus niet behandeld.

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?
Afhankelijk van de diagnose en het gesprek zijn er verschillende mogelijkheden. Indien fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is, wordt u altijd de mogelijkheid geboden een afspraak te maken bij 1 van onze fysiotherapeuten. Het zou ook kunnen zijn dat er aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een röntgenfoto of MRI) noodzakelijk is of dat u door de huisarts of een medisch specialist moet worden beoordeeld. De fysiotherapeut zal dan met uw huisarts overleggen.