Echografie

Sinds enige tijd maken wij gebruik van echografie. Deze manier van onderzoeken past uitstekend bij fysiotherapie. Een echografie brengt het bewegingsapparaat gedetailleerd in beeld. Onze therapeut kan zo een relatie leggen tussen uw klacht en de beelden die hij ziet. Klik hier voor meer informatie.