Fysiotherapie na Corona

Het Coronavirus
Het is inmiddels algemeen bekend dat besmetting met het coronavirus een flinke aanslag kan zijn op het lichaam, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Een revalidatietraject kan hierbij van grote meerwaarde zijn.
 
Deskundige begeleiding
Binnen Fysiotherapie de Waterpoort heeft Lieke Geurts als longtherapeut zich gespecialiseerd in de eerstelijns revalidatie van ex-coronapatiënten. Zij heeft onder andere de online nascholingen van Chronisch Zorgnet, longrevalidatiekliniek Ciro en het KNGF gevolgd om extra kennis op te doen over de revalidatie van ex-coronapatiënten.

Multidisciplinair
Om patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen, is er samenwerking gezocht met andere zorgverleners in Krimpen aan de Lek. Er is een lokaal netwerk opgezet van diëtist, ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut, die als netwerk terug kunnen koppelen naar de huisarts. Door deze samenwerking is er onder andere ook aandacht voor voeding, energieverdeling, ademhalingsoefeningen en mentale aspecten. Klik hier voor de flyer van het Coronanetwerk.

Vergoeding
Als u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis en dus een verwijzing heeft, wordt de fysiotherapeutische behandeling veelal uit de basisverzekering vergoed. Als dit niet het geval is, hangt de vergoeding af van uw aanvullende verzekering. Kijk voor het aantal vergoede behandelingen in uw polisvoorwaarden.

Aanmelden
Klik hier voor het online aanmeldingsformulier of stuur ons een e-mail voor meer informatie.