Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2

Voor wie?
Het beweegprogramma dat wij aanbieden is bedoeld voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 die inactief zijn, of moeite hebben om een actieve levensstijl te onderhouden. Het beweegprogramma wordt samen met de cliënt opgesteld en zal 12 weken duren, waarin er 2 keer per week wordt getraind.

Doel
Het doel van het beweegprogramma is om mensen die door de DM type 2 een inactieve levensstijl hebben gekregen, actiever te krijgen waardoor men gaat voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (5 dagen per week een half uur matig intensief bewegen).

Opbouw van het beweegprogramma
De eerste 2 consulten zullen bestaan uit een intake, fysieke testen en het samenstellen van doelen. Week 1 t/m 12  zal bestaan uit het oefenen/trainen. Week 12 wordt ook gebruikt om te evalueren. Er zal worden getraind in groepsverband onder begeleiding van een deskundige- en voor dit beweegprogramma gecertificeerd fysiotherapeut.

Kosten en vergoeding
Op verwijzing van uw huisarts of specialist kunt u deelnemen aan het KNGF Beweegprogramma DM Type 2. De kosten voor dit beweegprogramma worden vaak (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Hoeveel u vergoed krijgt heeft te maken met welke polis u heeft afgesloten. Kijk voor meer informatie in uw polisvoorwaarden.

Aanmelden
Klik hier voor het online aanmeldingsformulier of stuur ons een e-mail voor meer informatie.