Fysiotherapie

Wat doet de Fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen of na een operatie van bijvoorbeeld de heup of de knie. De fysiotherapeut behandelt individuele patiënten of groepen patiënten. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

Vergoeding
Fysiotherapie wordt vergoed als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie en in sommige gevallen ook vanuit de basisverzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt heeft te maken met welke polis u heeft afgesloten. Kijk voor meer informatie in uw polisvoorwaarden.

Aanmelden
Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.